Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra (K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Nodarbinātības valsts aģentūra (K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010).