Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Latvijas Nacionālais arhīvs (Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Latvijas Nacionālais arhīvs (Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050).