Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Latvijas Republikas Patentu valde (Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Latvijas Republikas Patentu valde (Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010).