Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Valsts vides dienests (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Valsts vides dienests (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045).