Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz VSIA Autotransporta Direkcija (Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – VSIA Autotransporta Direkcija (Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050).