Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494).