Elektroniskās identifikācijas risinājuma lietošanas noteikumi


1. Elektroniskās identifikācijas risinājums darbojas atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma prasībām, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (VDAR) nosacījumus.

2. Nepiekrītot šiem noteikumiem un datu nodošanai elektronisko pakalpojumu sniedzējam, Jūs nevarēsiet izmantot elektroniskās identifikācijas risinājumu un tos elektroniskos pakalpojumus, kur identifikācija ir obligāta.

3. Lietotāja personas datu (vārda, uzvārda, personas koda) apmaiņu starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru (Aģentūra) un elektroniskās identifikācijas servisa sniedzēju regulē starp šīm pusēm noslēgtās vienošanās.

4. Elektroniskās identifikācijas process:

4.1. Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar šiem noteikumiem un personas datu apstrādes mērķi, un atļaujiet Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (Aģentūra) saņemt Jūsu datus (vārdu, uzvārdu un personas kodu), lai tos automātiski nodotu elektroniskā pakalpojuma sniedzējam;

4.2. Jūs izvēlieties elektroniskās identifikācijas servisa sniedzēju — interneta banku, eID karti vai E-parakstu;

4.3. Izvēlētajā elektroniskās identifikācijas servisa sniedzēja tīmekļa lapā veiciet identifikācijas procesu, prasītajos laukos ievadot attiecīgā servisa sniedzēja prasīto informāciju, kas ļaus Jūs identificēt;

4.4. Veiksmīgas elektroniskās identifikācijas rezultātā, identifikācijas servisa sniedzējs Jūsu personas datus nodod Aģentūrai;

4.5. Aģentūra saņemtos lietotāja personas datus nodod atbilstošajam elektroniskā pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina Jums izvēlēto pakalpojumu lietošanu;

4.6. Elektroniskās identifikācijas risinājumā nodrošināts vienotās pierakstīšanās princips (Single sign on), kas ļauj Jūsu identifikācijas datus saglabāt, lai Jūs varētu, bez atkārtotas identifikācijas procesa veikšanas, pieslēgties arī citām sistēmām, kurās tiek izmantots Latvija.lv elektroniskās identifikācijas risinājums. Šie dati netiek saglabāti pastāvīgi, bet tikai līdz brīdim, kad aizvērsiet savu tīmekļa pārlūkprogrammu (visus atvērtos pārlūkprogrammas logus).

4.7. Lai izvairītos no nesankcionētas Jūsu identitātes izmantošanas apdraudējuma, pēc atslēgšanās no Latvija.lv vai citas sistēmas, kurai piekļuvāt ar Latvija.lv identifikācijas risinājuma palīdzību, aizveriet tīmekļa pārlūkprogrammu (visus atvērtos pārlūkprogrammas logus).
Aizvērt