Informējam, ka saistībā ar plānotiem tehniskiem uzturēšanas darbiem 2024.gada 17. jūnijā laika posmā no plkst. 22:00 līdz 23:59 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība.